Algemene voorwaarden Energietechniek Emmen B.V.

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Als lid van branchevereniging Techniek Nederland hanteren wij de algemene voorwaarden van Techniek Nederland.

Bij akkoord op een offerte, of mondelinge overeenkomst, of bij aanvang van onze werken verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd.